Monday, January 10, 2011

Kung Kaya Mo ng Sabihing Mahal Mo Ako (Chapter 10 and 11)

PhotobucketCHAPTER 10


It was Friday night. Isang nakakabinging-katahimikan ang namamagitan ngayon sa pagitan nilang dalawa ni Pancho. Kanina pa niya ito hindi iniimik. At bakit hindi, labag sa kalooban niya ang pagsamang ito sa lalaki. Labag nga ba? Tudyo ng isang bahagi ng isip niya.

Minabuti niyang sabayan ang awitin na pumapailanlang sa stereo ng sasakyan. Napahalukipkip siya sa lamig na pumapasok sa sasakyan. Hinid na nila ginamit ang aircon at hinayaan na lamang na bukas ang mga bintana ng bahagya. Nasa kahabaan na sila ng SLEX. Bahagyang naka-recline ang upuan niya.

Napalitan ang hina-hum niyang kanta ng isang malamyos na awitin mula kay Fergie. Alam niya ang awiting iyon pero nunca niya iyong kakantahin sa harap ni Pancho. Nag-hum na lamang siya sa saliw ng awiting iyon at bahagyang pumikit.

Ever since I was a baby girl I had a dream
Cinderella theme, crazy as it seems
Always knew that deep inside that there would come a day
When I would have to way, make so many mistakes...

I couldn't comprehend as I watched it unfold
This classic story told I left it in the cold
Walking through an open door that led me back to you
Each one unlocking more of the truth...


"Who sang that?" narinig niyang tanong sa kanya ni Pancho. Hindi siya nagdilat ng mata at itinuloy ang pagha-humming.

I finally stopped tripping on my youth
I finally got lost inside of you
I finally know that I needed to grow
And finally my maze has been solved...


"Iyan ba ang bago mong style ngayon?" tanong ulit nito. Hindi pa rin siya dumilat. Bagama't nalito sa tanong nito.

"Iyan ba ang style mo ngayon? Ang hindi ako pansinin?"

He ignored him. Itinuloy lang niya ang pagsabay ng humming sa awiting iyon.

Finally
Now my destiny can begin
Though it will have a different set
Something strange and new is happening...

Finally
Now my life doesn't seem so bad
It's the best that I've ever had
Give my love to him finally...

"Ang sarap halikan ng katabi ko."

He went still. No. He stiffened. Naloloko na ito kung gagawin nito iyon sa kanya habang nagmamaneho ito. Naramdaman niyang huminto ang sasakyan nila. Ayaw pa rin niyang dumilat. Nagkunwari na lang siyang tulog. Na isang malaking pagkakamali. Naramdaman na lang niya ang biglang paglapat ng labi nito sa kanyang labi. Hindi niya magawang itulak ito. Nag-alala siyang may makakita sa kanila. Pero lahat ng pag-aalalang iyon ay nawala na sa kanyang isipan ngmagsimulang gumalaw ang dila nito sa loob ng bibig niya.

Pacho's slick and wet tongue withdrew and thrust inside his mouth. Naliliyo na siya sa sensasyon na ipinararanas nito sa kanya. Namalayan na lamang niyang ang kamay na dapat ay ipangtutulak dito ay nasa mga batok na nito. Touching his chiseled back up and down. Isang marahas na ungol ang pinakawalan niya. Doon ito kumalas sa kanya.

Naiwang tulala sa pagkakataong iyon si Gboi. Nakatanghod pa rin sa kanya si Pancho. Isang mapanuksong ngiti ang nakapagkit sa labi nito. Hindi niya maiwasang mapasimangot ng maunawaang naisahan siya nito. Umayos siya ng upo.

"Tingnan mo. Kahit nakasimangot ang sarap halikan ng halikan."

Napalingon siya sa sinabi nito. Desire is still evident in his brown eyes. Nangilabot siya sa isiping patas lamang sila ng nararamdaman sa isa't-isa. Damang-dama niya ang sexual tension sa pagitan nilang dalawa.

"Nakakarami ka na Pancho ha. Bakit ka ba nanghahalik na nanghahalik?" galit-galitan niyang tanong dito. Inilibot niya ang tingin at bahagyangnamangha ng makitang nakasara na pala ang salamin ng sasakyan at bumubugha na ng malamig na hangin ang aircon nito.

"Gusto mo naman di ba?" balik-tanong nito.

"Bakla ka ba?" tanong niya rito.

"I'm not."

"Eh, bakit ka nanghahalik ng kapwa mo lalaki?"

Hindi ka naman totoong lalaki diba?"

"Timang. Lalaki ako."

"Yeah right. And Elvis is still alive." nakakalokong sagot nito.

"I mean. Lalaki pa rin ako kahit na gusto ko rin ng kapwa ko lalaki. Ang hindi ko lang ma-gets ay kung bakit parang gustong-gusto mo na hinahalikan ako?" naiinis na sabi ni Gboi.

"I guess... I just like kissing you. Huwag ka ng magtanong pa dahil hindi ko rin alam ang sagot." at tiningnan siya nito na para bang isa siyang batang makulit na tanong ng tanong.

"Eh bakit nga?" pangungulit pa niya.

"Are you fishing for compliment sweetheart? Coz if you are then you're definitely not hearing it."ngisi nito.

He felt his cheek colored. Nagbaling siya ng tingin sa labas. Nasa isang gasolinahan pala sila. Buti na lang at tinted ang sasakyan niya. Thank God for little mercy.

Napabugha siya ng hangin sa eksasperasyon. Naiinis siya rito. Hindi malinaw ang bawat galaw nito at akala niya ay malalaman niya ang nasa isip nito kung lagi niya itong makikita. Iyon ang isa sa dahilan ng pagpayag na rin niyang sumama rito. "Iyon nga lang ba Gboi?" piping tudyo ng isipan niya.

"Bibili lang ako. May gusto ka bang ipabili?" tanong nito matapos patayin ang makina ng sasakyan at buksan ang pintuan para lumabas.

Umiling siya. Ipagpapatuloy na lamang niya ang di pagpansin dito. Effective naman iyon. Kailangan lamang niyang mag-ingat at baka halikan na naman siya nito.

Lumipas ang mga oras at nasa bahay na sila ni Pancho. Madilim na sa paligid ngunit mapapansin ang kagandahan ng kabahayan mula sa liwanag ng sasakyan na tumutumbok dito. Medyo malayo ito sa kalsada. Mga isandaang metro ang layo ng bakuran bagamat sinabi ni Pancho na sa kanila rin ang parteng malapit sa high-way na nababakuran ng mga kawayan.

Nahigit niya ang paghinga ng malamang isa iyong log-cabin. Puro mga matatandang kahoy ang istruktura ng buong kabahayan. Nasisiguro na niyang malamig ang klima doon kahit sa katanghalian. It looked like an old house pero may dating.

"Welcome to my humble adobe." nakangiti nitong wika sa kanya. His heart skipped a beat. Napabuntong-hininga na lamang siya. Iginiya siya nito papasok sa bahay. Just as expected. Gawa ng sa purong troso ang buong-bahay. Solidong semento ang sahig pero malinis at makintab ito.

May mga bagong kagamitan siyang nakikita sa sala ngunit ang naka-agaw ng pansin sa kanya ay ang grandfather's clock na nakatayo sa gilid ng bahay. Nakasandal iyon katabi ng ibang estanteng yari rin sa kahoy. Very homey ang paligid. Nag-uumapaw ang kasimplehan ng bahay ni Pancho pero maganda. Minimalist yata ito.

"You liked it?" tanong nito.

Hindi pa rin siya umimik. Pinangatawanan niya ang pandededma niya rito.

"Hanggang kailan mo balak na isnabin ako Gboi?" lukot ang mukhang tanong nito.

Tiningnan niya lang ito. Nakipagsukatan siya ng tingin rito ngunit siya rin ang unang nagbaba ng paningin. Hindi niya kayang patuloy na tingnan ito sa mata. Parang kinakain nito ang buong sistema niya.

Narinig niya ang pagbugha nito ng hangin. Inilabas ang cellphone at ibinigya sa kanya.

"Ayan. Ikaw na ang magbura." tukoy nito sa recorded conversation nila.

"Paano ko masisigurong wala na itong ibang kopya?" mataray na tanong niya rito.

"May isang salita ako Gboi. Kaya sana, you keep your part of the bargain at maging isang mabuting guest. The least you can do is sumagot ng maayos kapag tinatanong ka. That's GMRC one-0-one." naiinis na wika nito.

Naaliw siya sa kaalamang isa pala ito sa mga lalaking hindi kayang tagalan ang cold treatment. Tinaasan niya lang ito ng kilay bago sumagot.

"Funny you should ask about good manners and right conduct when you deliberately abducted me. I could break your neck right now but I won't stoop down to your level you low-life scum of earth." mabagsik na sabi niya.

He's raging mad. Gustong-gusto na niya itong balian ng buto kanina pa. Ngayong nabura na niya ang pakay niya ay pwede na niya itong iwanan. Kailangan niya lamang na kuhanin ang susi ng sasakyan niya rito. Napatingin siya sa bulsa ng pantalon nito kung saan iyon nakalagay.

"I can't wait for you to try sweetheart. It would be a pleasure seeing you fight para lamang makuha ang susing ito sa bulsa ko." mukhang nabasa nito ang nasa isip niya.

Hindi naman naka-lock ang pinto kaya pwede siyang tumakbo anytime palabas. Tinantiya niya ang layo nito sa kanya. Gumilid siyang bahagya bago nagpakawala ng isang flying kick at intensiyong patamaan ang dibdib nito. But he dodged it.

Na-out balance siya pagbagsak niya sa lupa kaya nahawakan nito ang katawan niya at akmang ibabagsak siya sa sahig. Mabilis na pinagana niya ang reflexes at iniikot ang mga kamay sa braso nito at itinukod ang tuhod sa dibdib nito bago buong pwersa na itinapon ito palayo sa kanya. Ngunit hindi nangyari iyon dahil mahigpit na hawak nito ang blikat niya na bahagyang nakapagdulot ng sakit sa kanya.

Pumiglas ito at bumalikwas pahiga at nagkapalit sila ng posisyon. He is now above him. He punched him but he blocked ito with his palm and pulled his arm dahilan para mapalapit dito. He tried to pull back his right arm while trying to give him a punch from his left arms.

Nahawakan nitong muli ang kamay niya at hinila itong muli palapit dito. His face now facing Pancho's ay nakapagdulot ng kakaibang sensayon sa kanya. He didn't know that this man can fight. He's as skilled as he was. Marahil ay nag-aral din ito. He tried to pull back. Ginamit niya ang mga paa. he straddled him in his stomach and pulled as hard as he could upang mapatayo ito at nagtagumpay siya.

Ikinapit niya ang dalawang paa sa paa sa baywang nito. Nakapalibot na ngayon ang mga kamay niyang mahigpit na hawak nito sa likod ng leeg nito at ang mga hita niya sa likod nito. Their breath is fanning each other's faces. Iniiwasan niyang tingnan ang mga mata nito. Sa ginawa niya ay si Panco naman ang gumalaw. Mabilis nitong iniangat ang mga braso niya bago ipinuwersang ilipat sa likuran niya.

Nakadama siya ng sakit ngunit mas napapansin niya ang intimate na posisyon nila. Nakayakap na ngayon sa kanya si Pancho ng buong-higpit. Hindi na siya makahinga. Sinubukan niyang bumaling sa kanan ng pahiga para mabawasan ang pwersa nito but it was futile.

Napapagod na siya at halos pinangangapusan na ng paghinga. Halos hindi na siya makagalaw. Pumalag-palag na lang siya sa kandungan nito.

"D-dont do that. Iba ang ginigising mo sa pagpalag mong iyan." hinihingal na sabi nito sa gilid ng tainga niya. Lalong nanuyo ang lalamunan niya sa pagod at sa pagkamangha.

Pancho's arousal is poking his behind. His steely maleness felt like a huge rock at damang-dama niya iyon sa suot na slacks. His eyes widened when he felt his own arousal. Walang para maitago iyon sapagkat nasa tiyan ni Pancho iyon nakatumbok. Buti na lang at hindi nito nakikita ang mukha niya.

"A-at least, I'm not the only one who's feeling this way sweetheart." naghahabol pa rin ito ng paghinga. Nangilabot ang pakiramdam niya when he licked his earlobe. Pawisan na sila pareho pero parang balewala lang dito ang ginawa.

"P-pancho."

"I'm sorry Gboi. But I want you now." baling nito sa kanya then claimed his mouth.

His tongue explored deeper. He felt like he's moving in a kaleidoscope. Nakakalunod ang halik na iginawad nito. He let go of his arms and grabbed his nape para lamang palalimin pa ng husto ang halik. He felt his member poking more and more in his ass.

Pancho grabbed his buttocks and tried to stand. Nagulat siya sa lakas nito. Pang hindi sila nagpambuno kanina kung buhatin siya nito. His legs still wrapped to his torso habang buaht-buhatsiya nito. Naaliw siya sa naiisip habang walang tigil ito sa paghalik sa kanya. Ipinatong siya nito sa isang mataas na lamesa. He's strong. Nakaya nitong buhatin ang katulad niyang malaking lalaki rin.

Pinagapang ni Gboi ang kamay sa katawan nito. Feeling his muscles makes him shiver with excitement. Tumigilito sandali sa paghalik sa kanya at tiningnan siya ng buong pagnananasa. His eyes are emitting rays of passion that he'd never seen before.

Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya while still thrusting his hardness to his thighs.
Gboi moaned so loud. Nababaliw siya sa sensasyon na iyon. He lifted Panchos shirt and throw it away. He's body is like that of a God. Para siyang sabik na sabik na hinalikan ito sa leeg. bago ipinagapang ang halik pababa sa dibdib nito. Kinagat-kagat niya ang nipples nito.

He's tan is wonderful. And he tasted good too. He tasted of forest. Of wooden mist. Lalaking-lalaki ang amoy nito. He sucked one nipple not so very gently that he moaned and groaned so loud. Sinaway niya ito.

"Don't worry sweetie, the house is all ours. Walang tao dito ngayon." sabi nito sa namumungay na mata.

"God you are so good." sabi pa nito.

Siniil siya nito ng halik. Pagkatapos ay pinaliguan siya ng halik sa pisngi. Sa buong mukha. Sa tainga. He kissed. He licked. And oh, he's so damn hard now. Parang mapupunit na ang slacks niya sa nararamdamang pagtigas ng pagkalalaki niya.

Dinama niya ang katawannito. His hard pecs. His beautiful abs. Kasingtigas iyon ng pader and he's glad that every moan that comes out of this wonderful man was because of him. Pancho lifted him again and brought him to the sofa. He's still on top of him.

Sa namumungay na mata ay inutusan siya nito. "I'm all yours sweet. You can do whatever you wanted to do. Hindi ako gagalaw. Ikaw muna ang bahala sa akin." nanginginig na sabi nito.

Sumandal ito sa sofa at tiningnan siya ng mapupungay nitong mata. Gboi kissed those luscious lips. Tumugon naman ito bagaman ang kamay ay nasa tabi laman nito. Bumaba siya sa pagkakakandong dito. He traced his body with his lips. He mimicked what he did earlier. He kissed. He licked. And he felt him shiver in delight.

Dinama niya ang kayo ng maong nito. He unbuckled his belt. Bahagya itong umangat para tulungan marahil siya. He unzipped his pants and removed his pants. Naalis na pala nito ang sapatos at nakamedyas na lamang ito. He looked majestic with his white briefs. Bahagya pa niyang nasisilip ang ulo ng pagkalalaki nito. He touched his raging maleness. It felt surreal.

Narito ngayon ang isang katulad ni Pancho at pinaliligaya niya. Bihira siyang pumatol sa straight guys at isa ito sa mga iyon. He licked the pre-cum on the head of his hard shaft. He kissed it. He heard him groaned. Parang hayup na sugatan. Nakita niyang nakapikit ito habang nakatingala. He uncoverd half of his manhood. He licked it. It was hot. He tasted good.

Hindi rin nakatiis si Gboi at tuluyan na niyang hinubad ang brief nito. Muntik pa siyang tamaan ng tigas na tigas na pagkalalaki nito sa mukha. Napalunok siya sa nakita. He was larger thatn life. Napakakintab ng pinaka-ulo ng ari nito. He heard him gasped as he suck the tip his maleness. He teased. Bit it not so gently that he almost sounded like a growling wolf.

"Please don't tease me sweetheart." nangangapos ang hiningang sabi ni Pancho.

He was pleased. He felt like in control. A triumphant smile broke his lips. He kissed him again while stroking his hardness. Then he moved down again and gave him the best head he'll ever receive in his entire life.

Pancho felt like he died when Gboi's mouth enveloped his shaft. Hindi siya makapaniwala sa nararamdamang sensasyon. All of his previous head from different sex partners failed in comparison. Gboi might be an expert in that department. He licked his balls and sucked it. Napakapit siya sa kinauupuan. Para siyang pinangangapusan ng hininga.

Ibinalik nito ang pagdila sa kahabaan ng kanyang sandata. It looked like a hard thing to do because he was well-endowed. Ngunit parang balewala lang ito kay Gboi. Napasinghap siya ng maramdaman niyang ipinasok nito ng buong-buo sa bibig nito ang kanyang kaselanan. Napa-ungol siya ng malakas. It was a good thing na malayo ang mga kapit-bahay nila at wala ang Tatay Ben niya sa bahay.

He didn't know what went to him that lead to them to the current situation. He just felt like he's lost whenever he kiss Gboi. Isinagad ulit nito ang pagsubo at lalo siyang napaliyad sa sarap. He was effortless. He had to give him that. Naliliyo siya sa sarap. Itinaas ni Gboi ang hita niya at ipinatong ang mga paa niya sa balikat nito.

Nagtaka man ay nawala na iyon when he felt his balls inside his wet and warm mouth. He squirmed. He wreathed. At lahat ng iyon ay dahil sa sensasyon na ipinapadama sa kanya nito. He paid homage to his dick like no one ever did. Ang akala niya ay naabot na niya ang pinakamasarap na maaring iparanas sa kanya ni Gboi when he felt his tongue in his ass.

Napakislot siya sa sarap.He knew ahat it was called. He was giving him the best rimming. The best because no one has ever done that to him. He felt like exploding any moment. Hinawakan na niya ang balikat nito and kissed him full on his mouth. It didn't matter where it came from. Malinis naman siya. Hindi na rin niya inalintana pa ang anumang pandidiring maaring maramdaman. He's consumed by so much desire he couldn't see reason no more.

He guided Gboi again to his throbbing shaft. He continued licking and sucking it. Damn! He really is exploding. He grabbed his hair and heard him moan. He groaned as if hurt then mouth-fucked him. He thrust and thrust sa sobrang sarap. Nakitaniyang halos mamuwalan na si Gboi but he didn't care, mukhang okay lang ito. He was looking at him intently and with so much desire that fueled hisalready burning soul.

He thust deeper. He heard him almost choke. He asked if he's okay and continued when he said he'sfine. He thrust deeper. Mahigpit ang pagkakahawak sa ulo ni Gboiand he exploded. He's cum spurted like fountain on Gboi's throat that he didn't give him a chance to pull his head back. He wanted him to taste him As if by doing that he was already giving a part of him.

Hapong-hapo siya pagkatapos and laid his back to the sofa. Gboi is still sucking and swallowing his cum. He knew he was clean kaya wala itong dapat ipag-alala. It was the best head. Pawis na pawis na siya. That's when Gboi raised his head and gave him the most satisfied smile he had ever seen. His felt a strong pang of pain in his chest. He was suddenly confused. Tumabi sa kanya si Gboi at yumakap.

"That was great Pancho. You tasted sweet, It was the best head I ever did. But next time, I want you to participate more. I don't want to be exhausted while having sex because my partner is like a statue, Greek he may be." nakaniting sabi nito.

Itutuloy...


CHAPTER 11

Gboi stretched his arms to reach the man beside him but he was not there. Napaangat ang ulo niya at tiningnan ang parteng hinigaan nito. It's still warm. Naamoy niya pa ang amoy ni Pancho sa bedsheet at sa mga unan. Napangiti siya.

Last night they made love thrice. Pagkatapos ng "bakbakan" nila sa ibaba ng log-house ay umakyat sila sa itaas para ipagpatuloy iyon sa silid nito. He wantonly surrendered to him. Naaalala pa niya kung paano nito pinaligaya ng husto ang pakiramdam niya. Nag-init na naman ang katawan niya sa pag-alalang iyon...

*****

Panco's breath was still rugged. But his eyes speaks volumes of expression he visibly showed him. He was amazed how wonderful and powerful his grips are. Bahagya pang nananakit ang anit niya sa bahagyang pagsabunot nito sa kanya as he cum. Okay lang, although its been a while since he last tried mouth-fucking.

He was big. As big as life itself. He could not believe how he was able to make this big man moan and groan in pleasure. Ngayon nga ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Bahagyang nananakit ang puson niya at ang kanyang sariling arousal ay hindi pa rin humuhupa.

Pancho smiled and kissed his forehead. Napakalambing ng gesture na iyon na nakapagpatunaw sa kanyang puso. Niyakap niya ito at sumubsob sa malapad na dibdib nito. It felt heaven. Naramdaman niya ang hininga nito sa batok niya. It was a very silent night. Tanging ang mga paghinga at huni ng mga pang-gabing insekto lamang ang maririnig sa paligid.

Napagkatuwaan niyang laruin ang maninipis na balahibo nito sa dibdib gamit ang dila niya. He heard him groan. He watched his half-aroused maleness in front of him. It was starting to move on its own. Like it was alive and getting ready for battle, again. He chuckled.

Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Naramdaman niya ang pagtaas baba ng dibdib nito. His breathing became uneven. Namangha siya sa bilis ng pangyayari dahil nakatayo na naman ang sandata nito. Like a soldier. Proud and mighty. Nangingintab and pinakadulo non.
He licked his right nipple. He really tasted good.

"You're one naughty boy, Gboi." Pancho murmured from his aching groan.

"You like it."

"Nah... I don't" he teased.

"Your body is not a very good liar Pancho. That includes this little woody of yours." Gboi said while continuing paying his homage to his wonderful pecs and holding his hard-on at the same time.

Marahas ang naging paghinga ni Pancho. Naramdaman niyang ipinagapang nito ang kamay sa likuran niya. Hinila nito ang laylayan ng suot niyang long-sleeves. Natatawang bumangon siya at tinulungan itong hilahin iyon paitaas. Para pa ngang balak nitong sirain iyon.

"Where's the fire?" tudyo niya rito.

Binagalan niya ang pagbukas ng butones ng kanyang damit. As if he's stripping. Sinisigurado niyang napakabagal ng pagkalas niya ng butones mula sa uhales ng kayang suot na damit. Nabigla siya ng marahas na hablutin iyon ni Pancho.

"Sayang!" tukoy niya sa damit bagaman bahagyang natatawa.

"GQ pa naman iyan." tukoy niya sa damit. Nakangiti pa rin.

"Damit lamang iyan sweetie. Samantalang ito, hindi na makakapaghintay pa." nguso nito sa nakabanderang pagkalalaki nito.

Natawa na siya ng tuluyan. He removed his top and slowly unbuckled his slacks. Nang malaglag iyon ng tuluyan ay bahagya siyang nailang. Hindi naman nakaka-insecure ang katawan ni Pancho at wala siyang dapat na ikahiya sa katawan niya. Maganda rin ang porma ng pangangatawan niya at alaga niya iyon sa exercise.

Naaliw siya ng tumabi siya rito. Para silang kapeng-barako at krema. Maputi kasi siya sa karaniwan. Pero mamula-mula ang kutis niya na parang sa bata. Briefs na lang natitira sa kanya.

Pancho started kissing him again. Harder this time. May pag-angkin. May pagmamadali. He grabbed his ass and guided him on top of him. His almost seated on his steely arousal behind him. That sent shivers inside of his body. Na-e-excite siya sa maaaring maganap. Matagal na rin since the last time he was fucked.

His arms are now on Pncho's neck. Urging him to deepen the kiss more. He wanted him so bad his loins couldn't take it. Masyado ng masakit ang pagkakaharang ng briefs niya sa arousal niya. He felt like exploding anytime. He got the surprise of his life when Pancho easily stand up and carried him while his legs are in his body. Still kissing him, he went for the stairs.

Bilib man siya ng lubos sa lakas nito, ayaw naman niyang magmukha at mag-feeling girl ng husto. He just can't stand the idea. Ano sila? Honeymooners? Bumaba siya sa pagkakakapit dito pero hindi inalis ang pagkakahugpong ng kanilang mga labi. Naka-akyat sila at nakapasok sa kwarto nito ng walang hiwalayan mula sa halikang iyon.

Nakarating sila sa kama at nagulat siya ng bigla siya nitong itumba doon. He stood in front of him. His arms in his waist. Like some demigod trying to conquer him. Hinila niyang pababa ang briefs upang makalaya na mula sa pagtitiis nito ang kanyang pagkalalaki.

Umalpas iyon at parang galit na galit na nakatutok din kay Pancho. Amusement sparkled from his eyes. Napangiti ito at tiningnan ang kanyang kaselanan.

"Laki ah." Tudyo nito.

He grinned. "Mas malaki pa rin ang sa iyo." sagot niya.

Kinubabawan na siya nito at muling hinalikan. Pancho's hands explored the hardness of his body. He felt like he was on a roller coaster ride. He's suddenly squirming and shivering beneath him. His lips traced the contour of his face. Down to his neck. His day old stubbles did wonders to his body. It was rough yet tickled the hell out of him.

His lips reached his nipples. He bit it. He supressed a moan. He clutched on the sheets of the bed. As if it was his lifeline. Nagpalipat-lipat ito sa magkabilang nipples niya at hindi na niya malaman ang gagawin. He was getting closer and closer to the zenith. His hands traced the muscles on Pancho's back. Inilapat niya iyon hanggang sa ulo nito. He didn't wan him to stop.

Pancho grabbed his buttocks and lifted it. Squeezing both the sensitive cheecks of his ass. He raised his head and kissed him full on the mouth again. He sucked his tongue like there is no life tomorrow. As if breathing from the air he breathes.
Nanghina ng husto ang pakiramdam niya ng dahil doon. Itinigil nito ang paghalik at nagsalita.

"I want to come inside you." his voice pleading.

Hindi niya alam ang isasagot niya. Nakadama siya ng pag-aalinlangan. Can he take him. He's so big. At hindi siya talaga nagpapa-bottom. Bihira ang mga lalaking naka-sex niyang nakapasok na sa kanya. Mabibilang niya iyon sa isang kamay niya. He was rather top all the time.

Naramdaman marahil nito ang pag-aalinlangan niya at muli siyang siniil ng halik. Mas malalim, ngunit banayad na banayad. He almost cried. Parang kukumbulsiyunin na siya. Muli itong nagtaas ng tingin at nagsalita.

"I'll be gentle." buong-suyong sabi nito in a very husky and sexy voice.

Parang wala siyang lakas na tumanggi. Napa-iling siya.

"Relax ka lang. Dadahan-dahanin ko." paglalambing pa nito. Giving him butterfly kisses all over his face. He was consumed by so much desire he almost nodded. Pinanatili niya ang katinuan bagama't mahirap gawin.

"I don't want to be fucked Pancho." sabi niya sa mahinang boses.

"You want it."

"That's not the point." Desperado niyang sagot.

"Am I your first?" tanong nito spreading wet kisses that ignited the fire in his senses all the more.

"No." nanghihinang sagot niya.

"Then why?" tanong nito while continuing what he's doing. Pinapababa nito ang depensa niya. Kahit pa nakataas na sa balikat nito ang hita niya at nakadagan ito sa kanya at nararamdaman niya ang ulo ng pagkalalaki nito sa bukana ng puwit niya ay ipinipilit pa rin niyang ilagay ang katinuan sa ulo niya. Napakahirap mang gawin niyon.

"I don't like it."

"You will. I'll make sure of that." yun lang at siniil siya nito ng halik. Mas mapusok. Mas maalab. Urging him to respond. His tongue explored his lips wonderfully. Hindi siya makahinga sa sarap.

Naramdaman na lamang niya ang malamig na bagay na ipinahid nito sa kanyang puwitan. He stiffened. Sinubukan niyang kumalas ngunit mas malakas ito. Hindi nito pinakawalan ang labi niya at mas dumagan ito sa kanya. Naramdaman niya ang pagpasok ng daliri nito. Hawak nito sa isang kamay ang isang braso niya. Hindi siya makapalag.

Sensation flooded through him like a dam opened for a discharge. His finger sent thousands of feelings that he couldn't name. Nakakawala ng katinuan ang ginagawa nito sa kanya. Feelings like pleasure-pain rose from his chest. Hanggang sa dinalawa na nito ang daliri sa parteng iyon ng katawan niya. Malalaki ang daliri ni Pancho, bagama't masakit ng kaunti ay lamang ang kakaibang sensasyon na nararamdaman niya.

He released his fingers from his ass and parted his lying hips so that he could accomodate him more. Nagpahid ito ng lotion sa ari nito kahit pa nagtataka siya kung paano nito naabot iyon mula sa side table.

"I won't use condom on you Gboi. I'm clean. Are you?" tanong nito.

He nodded. He couldn't breath a word. In fact, he couldn't breath in anicipation of what's going to happen.

His manhood seeked entrance slowly. He felt the cold tip of his maleness penetrating. He couldn't relax. Napakalaki naman kasi nito. Pancho might have felt his stiffness that he kissed him senseless. He was lost in that kiss that he didn't felt hi steely maleness had already entered its huge head. He shouted in pain! And in pleasure.

Pancho stayed still. Trying to make him relax from his invasion. He felt that excruciating pain whe he stopped kissing him. He tried to get him off his top.

"No way sweetheart. You can stop the bullet train but not me." He said gritting his teeth. He watched his face. It looked like he was also aching. Like he was i pain.

"Don't push too hard Pancho." kabado niyang wika rito.

"I'm trying sweetie." sagot nito and in one swift move, he withdrew a little and then thrust-ed his shaft like a knife in his ass.

Napasinghap si Gboi sa sakit at sarap na naramdaman. In an instant, nasa loob na niya ang kabuuan ni Pancho. It felt surreal. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may malaking bahagi niya ang nasira at nabuong muli. Nanatili ito ng ilang sandali sa ganoong pwesto at sinimulang umindayog ng dahan-dahan.

Every thrust he does made Gboi whimper in delight. It was like reaching another dimension. The discomfort he felt vanished in the thin air minutes ago and was replaced by a very peculiar feeling. He felt like they were dancing in a very primitive beat that was invented eons ago. He showered him with kisses while humping very slowly.

His lovemaking is superb. There was tenderness in it. His other legs clammed-up automatically to his waist. Giving him full access inside of him. Their breathing uneven. Rugged. Their sweaty all over. He felt that he would shoot up anytime.

"I-i'm coming!" utal niyang sagot.

He was now humping very hard. Parang tren sa bilis at sinasalubong niya ang bawat ulos nito ng bahagyang pag-angat ng balakang. Ang matigas na tiyan nito na dumadagan sa kanyang pag-aari ang nagbigay ng dahilan para lalong mag-umigting ang kanyang pagnanasa.

"Me t-too." sagot nito. Tinitigan niya ito. Pawis na pawis na rin ang mukha nito at bahagyang nangangalit ang mga ugat sa ulo nito. He grabbed his solid sholders and in his final thrust he claimed his lips.

"Take me, sweetie. Take all of that." he mumurmed to his mouth and collapsed on his top. He felt hot liquid spurting deep inside him. He let go of his hold to his orgasm and joined his climax. Sumirit ang mga iyon sa pagitan ng mga katawan nila. Mainit. At napakasarap.

*****

Naputol ang pagmumuni-muni niya ng bumukas ang pintuan ng kwarto nito at iniluwa noon ang laman ng isipan niya kani-kanina lang. Napakagwapo nito sa suot nitong board shorts at dalcasual na t-shirt. Nakapaa lang ito at napakalinis ng mga kuko nito sa daliri. Maya itong tray ng pagkain.

"Breakfast in bed, sweetie." nakangiti nitong sabi sa kanya. He was looking at him intently at hindi niya mapigilang magning-ning ang mga mata. May iniabot ito sa kanya.

"Tissue. Kunin mo." sabi nito sa nakakalokong ngiti.

Nagtataka man ay kinuha niya. "Para saan ito?" takang tanong niya. Di pa naman siya kumakain at wala siyang panis na laway. Nagtatakang tiningnan niya ito.

"You're drooling." sagot nito sabay tawa.

Naramdaman niya ang pamumula ng mukha sabay tapon dito ng tissue. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at nalaglag ang kumot sa hubad niyang katawan. His member is standing in a forward salute.

Napadako ang tingin doon ni Pancho at agad siyang tinukso nito tungkol doon.

"Uy mukhang merong may gusto ng Round four." nanunuksong wika nito. Hinampas niya ito ng nadampot na unan. Umiwas ito at inilapag ang tray sa side table saka siya mabilis na dinaluhong at binuhat ng walang kahirap-hirap saka siya dinala sa pabalik sa kama.

Nagtatawanang bumagsak sila doon. Nagtama ang paningin nila at muling nag-alab ang pakiramdam ni Gboi. His maleness is throbbing in Pancho's chest. He hooked his arms to his neck and kissed him full on the mouth.

The breakfast was now ignored and they made love again in his bed for the fourth time around.

*****

Napakaganda ng tanawin sa resort na iyon. Halos maghahapon na ng makarating sila doon dahil na rin sa kagagawan nila ni Pancho. He was insatiable last night at kanina. As if he wanted him all the more. He can't get enough of his lovemakings. They tried it almost everywhere. Sa divan, sa lapag, sa shower at sa hagdanan. Tawanan sila ng tawanan pagkatapos.

Every round of hot lovemaking with him is very special for Gboi. H finally admitted it. He's officially in love with Pancho. Something that frightened and excited him all at the same time. It was very sudden. But it was great. He evoked feeling that were stranger to him. He always wanted him near. Not to be out of his sight.

Sa isang banda ay nalulungkot siya dahil he couldn't express his love for him publicly. Hindi pa siya handa. At isa iyong malaking kabaliwan. Pumasok rin sa isip niya kung ano ang damdamin para sa kanya ni Pancho. Did he loved him too? Siya na rin ang sumagot sa tanong niyang iyon. Imposible iyon. Maaring attracted lamang ito sa kanya physically. Curious. Sa madaling salita.

Tinanaw niya ito habang pabalik sa cottage na nirentahan nila. It was an exclusive beach resort na per membership lamang ang accomodation. Bagama't kalagitnaan halos ng taon ay marami-raming tao sa resort. Hindi niya maaring ipagsapalaran ang pakikipaglandian doon kay Pancho.

"I checked out their facilities here sweetie, Ang galing. May mga jet-ski sila at speedboats. Think I can handle both water-crafts?" parang batang tanong nito sa kanya.

Ibinaba niya ang hawak na libro kanina sa lamesita at sinagot ito.

"Oo naman. Isa pa, pareho lang naman ang principle ng driving. I'm sure you'll get the hang of it fast."

"Iyan ang gusto ko sa iyo eh." sabay lapit nito at itinayo siya.

Ikinawit niya ang braso sa batok nito. "What do you like about me, sweet?" balik-tanong niya rito.

Instead of answring, he gave him a very wet kiss he was instantly aroused. Nakangiti itong nagsalita.

"Madali kang mag-init sa akin. Iyon ang gusto ko sa'yo." pang-aasar nito

Tinampal niya ang dibdib nito ng may kalakasan. Umuklo ito ng bahagya at umarteng nasaktan.

"S-sorry. Masakit ba?" nag-aalalang tanong niya at dinaluhan ito. Sa gulat niya ay bigla siya nitong dinaganan at pinuwersa pahiga. Napagibik siya sa gulat.

"Gotcha!" nakangisi nitong sabi sa kanya. Hinalikan siyang muli nito. Lalalim pa sana ang halikang iyon ng may kumatok sa pintuan nila.

"Room service." sabi sa labas.

Nagmamadaling tumayo sila at inayos ang sarili. Nagtatawanang nagkatinginan sila.
Nilapitan nito ang pinto at binuksan iyon. Iyon na pala ang inorder nilang pagkain. Siya ang may ideya noon dahil ayaw niyang pagtinginan sila sa labas. Ugali pa naman ni Pancho na mang-nakaw ng halik kapag may pagkakataon ito.

Katulad kanina bago sila pumunta at nasa sasakyan pa sila ay bigla itong nag-swerve sa pagda-drive at hinalikan siya sa gulat niya. Buti na lang at walang tao sa kalsada at wala silang kasalubong o kasunod at tinted ang salamin ng sasakyan niya.

Inubos nila ang pagkain. Gutom pala siya sa gulat niya. Nagkayayaan silang lumabas at maglakad-lakad. Alas-singko na iyon ng hapon. Puti ang buhangin sa parteng iyon ng Batangas. Maganda ang tanawin although medyo makulimlim ang langit. Nalalasahan niya ang alat ng hangin sa dila niya.

Inakbayan siya ni Pancho sa pangigilalas niya. Binaklas niya ang braso nito at pinakawalan ang sarili mula rito. nagtagumpay siya. Lumingon muna siya sa paligid bago nagsalita.

"Not here Panco. Not in public." he hissed.

Nangunot ang noo nito at hindi na nagsalita. Tumango lang at bahagyang binagalan ang lakad. Bigla itong nanahimik mula sa pagiging jolly mood nito kanina. Hindi siya nakatiis.

"Are you mad?"

"No I'm not."

"Then why so serious?" tanong niya. Ginaya pa niya si Heath Ledger sa Batman.

"I'm fine." maiksi pa ring tugon nito.

"No you're not."

"I'm okay Gboi. Don't fuzz okay."

"Then talk to me!" he demanded. "Dinala mo ako rito tapos di mo ako kikibuin. Eh sira-ulo ka pala eh." naiinis na wika niya.

"Bakit ka ba nagkaka-ganyan?" ganting-tanong nito. "Masama bang tumahimik sandali?" galit na rin ito.

"Oo. Lalo na kung nagmumukha akong tanga rito." naiinis pa ring sabi niya. How dare him make him feel helpless kapag hindi ito kumikibo?

"Ah, ayaw mong magmukhang tanga pero ako okay lang na maging ganoon?"

Nangunot ang noo niya sa tanong nito. Napapantastikuhan talaga siya sa ungas na ito. Ungas, pero mahal mo. Piping bulong ng isip niya.

"When did I make you look like one?"

"Kanina."

"Anong kanina?"

"Nung alisin mo yung kamay ko sa pagkaka-akbay sa iyo. Para tuloy akong may sakit na ewan, eh, gusto ko lang naman na kaakbay ka." nagtatampong sabi nito.

"You're impossible." naiiling na wika niya. "Alam mo ang sitwasyon ko di ba?" tanong pa niya.

"I know. I just can't help it." sagot nito. "Imagine, hindi ko maipakita sa iba na kasama ko ang taong nagpapasaya sa akin. Na nasa mga bisig ko siya at maligaya rin siya sa piling ko." madamdaming wika nito.

He was stunned. Did he actually confessed his feelings for him? Did he love him too?

"W-what do you mean?" he asked, stammering. "Do you love me?" umahon ang pag-asa sa dibdib niya.

"I don't know." tugon nito na ikinabagsak ng balikat niya. Unti-unting nag-init ang sulok ng mata niya. God? Would he cry? Napatingala siya.

"But, all I know is that. I really like to be with you. I enjoy every minute with you. Parang kulang ang isang araw sa akin kapag kasama kita. So please, don't leave me Sweetie." puno ng emosyon na sabi nito.

Sumikip ang dibdib niya sa narinig. Maybe this man really loved him. Hindi pa lang nito nare-realize iyon. Pero pwede ba iyon? Hindi ba at straight ito? Naipasya niya na isatinig ang gumugulo sa isip.

"I thought you were straight. How come you like me?" maigting na tanong niya rito.

Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa mata nito pero sandali lang. He sighed then he answered.

"I really don't know what to believe Gboi. Confused na confused ako. Kung bading na rin ako, hindi ko alam. I couldn't really name it, but I'm starting to like you very much. Besides, what is there not to like. You're sweet. You're smart. You're fun to be with. And most of all, I get a hard-on everytime you're near." mukhang desperadong bulalas nito.

Nagugulat siya sa naririnig niya but he felt very happy. He held his hand and guided him sa isang hallway na nakita niyang walang-tao. Pagdating doon ay niyakap niya ito and kissed him deeply. He responded eagerly.

Matapos ang halikan ay naglagay siya ng maliit na distansiya sa pagitan nila. He swallowed a lump in his throat. Nananakit ang lalamunan niya sa pagpigil ng iyak kanina pa.

He touched his face. He smelled it. He shivered from the gesture.

"Maybe you don't love yet Pancho, but I do. Alam kong masyadong mabilis but I really do. Willing akong maghintay. I'll keep a list of what you feel for me. Kung sakaling sa pagdaan ng mga panahon ay madagdagan iyon at marealize mo na pwedeng magkaroon ng tayo. I'll start from you, having a hard-on everytime I'm near you. Mag-isip ka pa. I'll just wait. Huwag ka lang masyadong magtatagal sa pag-iisip at kokotongan kita." pagtatapos niya sa madamdaming pahayag na iyon.

"How about Katrina?" pancho asked then held his hands and kissed it.

"I think I'll give her to Elric. Besides, alam ko naman na gustong mangyari iyon ni Elric. I don't care about anything anymore Pancho. Ikaw lang. You are all that matters to me now. Tama ka, may kapupuntahan ang damdamin nating ito." sabay halik niya rito.

Hindi na niya napansin ang ngiti ng tagumpay na namutawi sa labi ni Pancho. A triumphat glint of happiness also crossed his eyes. Lumabas na sila doon sa bahaging iyon at bumalik sa buhanginan. May mga nakatambay na mangilan-ngilan doon at may umiinom naman sa bar na nasa loob ng resort.

They decided to go there to cherish and reminisce about what just happened. Elated ang pakiramdam ni Gboi habang naglalakad kaya hindi niya napansin ang lalaking makakasalubong. Matutumba sana siya sa buhanginan kung hindi siya maagap na nadaluhan ni Pancho. His heart skipped one beat ng dahil doon.

"I'm sorry, sir... Hindi ko sinasadya. Are you alright... Gboi?" dire-diretsong wika nito.

Nagbaling ng tingin si Gboi rito at napamaang ng ilang sandali sa nakabungguan. Naka-awang ang labi niya ng bahagya. naputol ang pananahimik niya sa muling tanong nito.

"Gboi Arpon? How are you?"

He recognized this man. Hinahagilap lamang niya ang pangalan nito sa memorya niya at nagtagumpay naman siya.

Naitayo na siya ni Pancho ng makapagsalita siyang muli.

"J-jim Sta. Isabel?" kunot-noong tanong niya.

"Whew! I'm glad you remembered" eksaherado pang huminga ito.

"Why wouldn't I?" nakangiti niyang tugon dito.

They shaked-hands. His grip was still firm. Just like in the old days. He remembered hot flashes.

"What are you doing here?" tanong niya.

"Well, I owned the place." nakangiti nitong sabi. And Gboi was dumbfounded. Great!

Itutuloy....

No comments: