Thursday, February 3, 2011

"Ang Paraan Patungo sa Aking Puso"

NOTE:I didn't write this. This was taken from Doni Cifra's blog. Thanks BFF for letting me copy your poems anytime. :)Ang paraan patungo sa aking puso
Ay madali.
Nagsisimula ito sa isang hakbang
Palayo.
Hinihila ito ng bigat,
Di gaya ng dinudulot ng mundo
Sa patak ng ulan,
Kundi ng sabaw
Sa kumakalam na tiyan.
Walang hinihintay na atang
Ang aking pag-ibig.
Bagkus, nabubuhay ito
Sa kahungkagan,
Sa iyong waring di-pagpansin,
Sa iyong pagsasawalang-bahala.
Ang damdamin ko’y di rosas
Na malamyos,
Na bumubukadkad
Sa pagtatalik ng hamog at sinag-araw.
Ito’y isang damong-ligaw
Na kusang umuusbong,
Nakikiapid,

Pumapatay.

Ang paraan patungo sa aking puso
Ay madali.
Ang paraan palayo
Ang may kahirapan.

No comments: