Thursday, November 7, 2013

Final Requirement (Coming Soon)

"Sa buhay hindi puro sarap, kailangan mo maghirap upang makamit mo ang iyong pangarap, madaming pagsubok sa daan susubukin ang tigas ng ating paninindigan, madami din diyan ang hihilahin ka pababa at ililigaw ka ng landas kaya matuto pumili ng kasama na nandiyan sa iyong tabi papunta sa tuwid na landas."

Sundan si Andrei at Richard sa kanilang simple at makulit na Istorya.


For more updates you can add me up on Facebook

No comments: